Bài đăng Phổ biến

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

6300 xanh man hinh

Chí sẻ ae 1 Pan 6300 xanh màn hình
vẫn biết là vấn đề xanh màn hình của 6300 cũng do nhiều nguyên do .Dưới đây mình chỉ dám chia sẻ 1 Pan CÓ THỂ xảy ra với hiện tượng 6300 xanh màn hình .Mong ae nào biết xin đừng "chém '.
Mình nhận 1 cây 6300 không nhận thẻ nhớ > cấp áp là ok .ráp máy lại trả khách thì bị xanh màn hình .
Vệ sinh socket + màn hình quá chuẩn rồi , áp cấp cũng có luôn >> thay IC khiển màn hình >> thay luôn soc ket + tháy thế toàn bộ tụ trở gần socket >> NOT OK . Lúc này mình nghĩ đến Rap nhiều nhất .
Coi lại khi cấp nguồn cho máy thì thấy dòng quật mạnh ( trên 7A ) lúc khởi động
gỡ áp cấp vào thẻ ( làm lúc nãy ) >> máy lên ngon + màn hình tốt + nguồn ổn định.Nhưng cứ cấp áp vào thẻ là lại bị xanh màn hình
sau 1 hồi lần mò tìm kiếm = cham giữa cuộn L6101 và R6103 dẫn tới màn hình bị xanh và cấp nguồn dòng quật mạnh .
AE nao biết rồi xin đừng chém

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét